• t
  23x17cm

  Vinyl, Acryl, Transferdruck, Epoxidharz auf Holz

 • t 3
  23x17cm

  Vinyl, Acryl, Transferdruck, Epoxidharz auf Holz

 • t 2
  23x17cm

  Vinyl, Acryl, Transferdruck, Epoxidharz auf Holz

 • trouble
  23x17cm

  Vinyl, Acryl, Transferdruck, Epoxidharz auf Holz

 • knee
  23x17cm

  Vinyl, Acryl, Transferdruck, Epoxidharz auf Holz

 • t 5
  23x17cm

  Vinyl, Acryl, Transferdruck, Epoxidharz auf Holz

 • t6
  23x17cm

  Vinyl, Acryl, Transferdruck, Epoxidharz auf Holz

 • t 4
  23x17cm

  Vinyl, Acryl, Transferdruck, Epoxidharz auf Holz

 • still
  23x17cm

  Vinyl, Acryl, Transferdruck, Epoxidharz auf Holz

 • still 2
  23x17cm

  Vinyl, Acryl, Transferdruck, Epoxidharz auf Holz

 • forming 4
  23x17cm

  Erde, Vinyl, Transferdruck, Epoxidharz auf Holz

 • forming 3
  23x17cm

  Erde, Vinyl, Transferdruck, Epoxidharz auf Holz

 • forming 2
  23x17cm

  Pigmente, Grafit, Vinyl, Transferdruck, Epoxidharz auf Holz

 • forming
  23x17cm

  Pigmente, Vinyl, Transferdruck, Epoxidharz auf Holz

 • geo 7
  23x17

  Öl, Leinwand, Vinyl, Transferdruck, Epoxidharz auf Holz

 • geo 2
  23x17

  Öl, Leinwand, Vinyl, Transferdruck, Epoxidharz auf Holz

 • geo 4
  23x17

  Öl, Leinwand, Vinyl, Transferdruck, Epoxidharz auf Holz

 • geo 3
  23x17

  Öl, Leinwand, Vinyl, Transferdruck, Epoxidharz auf Holz

 • geo 5
  23x17

  Öl, Leinwand, Vinyl, Transferdruck, Epoxidharz auf Holz

 • geo 6
  23x17

  Öl, Leinwand, Vinyl, Transferdruck, Epoxidharz auf Holz

 • geo 7
  23x17

  Öl, Leinwand, Acryl, Vinyl, Transferdruck, Epoxidharz auf Holz

 • geo 8
  23x17

  Öl, Leinwand, Vinyl, Epoxidharz auf Holz

 • in her mind
  23x17

  Acryl, Pigmente, Zeichnung, Epoxidharz auf Holz

 • cloud
  23x17

  Pigmente, Tinte, Epoxidharz auf Holz

 • above
  23x17

  Pigmente, Tinte, Epoxidharz auf Holz